در پیوند موی طبیعی از پشت و کناره های سر مو برداشته شده و در بخشهای طاس شامل سر ، ریش ، سیبیل و ابرو کاشته میشود این کار به دو روش میکرو سرجری FUT و روش جدید غیز جراحی FIT انجام میشود طریقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش یکسان است و موها در هر دو روش بصور میکرو گراف کاشته میشوند و اختلاف این دو روش فقط در نوع برداشت موها است بعنوان یک اصل کلی در حال حاضر FUT متد استاندارد در پیوند مو در دنیا بوده و روش FIT بیشتر بعنوان روش کمکی (یعنی جلسه دوم کاشت مو ) و به جهت افزایش گراف های برداشته شده مورد استفاده قرار میگیرد و فقط موارد کمی است که روش FIT بعنوان جلسه اول پیوند مو استفاده میشود.

کاشت مو به روش میکرو سرجری FUT

در روش FUT میکرو سرجری با بی حسی موضعی و بدون احساس درد یک نوار از بانک مو برداشته میشود. منطقه برداشت مو ناحیه خاص از پشت سر میباشد که موهای آن بدلیل نداشتن گیرنده هورمون های مردانه دچار ریزش نمیشود دقت در محل برداشت از بانک مو بسیار مهم است اگر موها بالاتر یا پایین تر از ناحیه مناسب برای برداشت مو ، برداشته شوند و یا از موهای جلوی گوشها (ناحیه گیجگاه)استفاده شود با پیشرفت طاسی در آینده (که احتمال آن زیاد است) اسکار محل برداشت که تابحال با موهای پشت و طرفین سر پوشیده شده و پنهان میگردید آشکار گشته و بخوبی قابل رویت خواهد بود در ضمن احتمال ریزش موی کاشته شده در آینده می رود زیرا این موها دارای گیرنده هورمونهای مردانه میباشند لذا در برداشت موهای این منطقه بایستی دقت کافی بعمل آمده و از محل مناسب برداشت مو انجام شود.

کاشت مو به روش غیر جراحی FIT

نام دیگر این روش FUE است FIT بجای ایجاد برش در پشت سر ، موها بصورت دانه به دانه و با دستگاهی بسیار ظریف برداشته میشوند موارد کاربرد FIT نسبت به FUT کمتر بوده است

کاشت مو به روش ترکیبی FIT + FUT

تجربیات نشان داده است که از متقاضیان کاشت مو ، برایشان فایده دارد که ۳-۴ هزار گراف برایشان کاشته شود و طبق صحبتهای قبل ، با FUT و FIT به تنهایی نمیتوان تعداد این گرافها را بدست آورد و در اینجا میتوان هر دو روش را باهم ترکیب نموده و دو روز متوالی (روز اول FUT و روز دوم FIT )برای بیمار کاشت مو انجام داد تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آید.