رمضان ماه مهمانی خدا

رمضان ماه مهمانی خدا

موسسه ترمیم مو پدیده جوان با امید قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز تخفیف های ویژه ای را در نظر گرفته .بیماران الوپسی و شیمی درمانی در راس افرادی هستند که شامل این تخفیف میشوند که مدیریت محترم موسسه برای این افراد بسته به کار سفارشی آنها ۳۰%از مبلغ کل را به عنوان هدیه از مجموعه ترمیم مو پدیده جوان دریافت مینمایند.این تخفیف برای عامه عوام مشتریان تا پایان ماه مبارک رمضان ۱۵% میباشد که موسسه ترمیم مو پدیده جوان با عنایت به پروردگار متعال خدمت مشتریان عزیز تقدیم میکنند.

انواع روش های کاشت مو
تخفیفهای ویژه ترمیم مو پدیده جوان
Rate this post