رمضان ماه مهمانی خدا

رمضان ماه مهمانی خدا

موسسه ترمیم مو پدیده جوان با امید قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز تخفیف های ویژه ای را در نظر گرفته .بیماران الوپسی و شیمی درمانی در راس افرادی هستند که شامل این تخفیف میشوند که مدیریت محترم موسسه برای این افراد بسته به کار سفارشی آنها ۳۰%از مبلغ کل را به عنوان هدیه از مجموعه ترمیم مو پدیده جوان دریافت مینمایند.این تخفیف برای عامه عوام مشتریان تا پایان ماه مبارک رمضان ۱۵% میباشد که موسسه ترمیم مو پدیده جوان با عنایت به پروردگار متعال خدمت مشتریان عزیز تقدیم میکنند.

انواع روش های کاشت مو
Rate this post