روشهای فیکس پروتز مو

روشهای گوناگونی جهت فیکس کردن پروتز مو بر روی سر موجود می باشد، که این روش های به دو دسته فیکس ثابت و فیکس موقت تقسیم می شود.

در این مقاله تمام روش های موجود به شما توضیح داده می شود.

فیکس ثابت پروتز مو

در این روش ترمیم مو افراد میتوانند پروتز مو را به مدت یک هفته تا بیست روز به صورت ثابت استفاده کنند.

    • فکیس پروتز مو با چسب های بایوپلیمری: روش اصلی و بدون عارضه جهت فیکس پروتز مو می باشد. در این روش پروتز مو با چسب های بایوپلیمری بر روی سر فیکس میشود و موهای زیر پروتز مو باید اصلاح (Shave) شود و هفته ای یکبار پروتز مو باید از سر جدا شود و مجدد روی سر فیکس شود.
    • فیکس پروتز مو به روش بافت: در این روش موهای حاشیه در بخش پر پشت سر را میبافند و پروتز مو را به بافت متصل می کنند.
  • ترمیم مو به روش پانچ: این روش همان روش بافت می باشد که کلیپس های ریز پروتز مو را به بافت مو متصل میکنند.

مزایای فیکس ثابت پروتز مو

افرادی که از پروتز مو با روش فیکس ثابت استفاده میکنند میتوانند استحمام کنند، استخر بروند فعالیت های ورزشی داسته باشند بدون اینکه محدودیتی برایشان ایجاد شود.

پروتز مو
فیکس موقت پروتز مو

فیکس موقت پروتز مو

فیکس موقت مناسب برای افرادی می باشد که می خواهند در ایام خواص از پروتز مو استفاده کنند.

پروتز مو را با استفاده از کلیپس و یا کش های مخصوص رو سر فیکس میکنند.

محدودیت های استفاده از فیکس موقت: افرادی که از این روش استفاده میکنند نمیتوانند با پروتز مو استحمام کنند، استخر بروند و حتی خوابیدن با پروتز مو در روش فیکس موقت توصیه نمیشود.

ترمیم مو پدیده جوان کیفیت را سر لوحه کار مجموعه کرده تا با بکارگیری بهترین متریال سفارشی از بهترین کمپانی تولید این متریال (واکرتیپ آمریکا) توانسته جایگاه مناسبی در بین موسسات ترمیم مو بدست آورد.