روش ترمیم مو دائمی در ایران

ترمیم مو دائمی,ترمیم مو دائمی آقایان,ترمیم مو دائمی بانوان,ترمیم مو دائمی بیماران

ترمیم مو دائمی در آقایان

بسیاری از افراد به دنبال روشی برای ترمیم مو دائمی می باشند اما اکثر آنها نمیدانند که پروسه ترمیم مو به چه شکلی می باشد و آیا آنها واجد شرایط ترمیم مو دائمی هستند یا خیر.

درواقع ترمیم مو نیازمند آن است که فردی که این نوع از ترمیم مو را درخواست می کند دارای پتانسیل دریافت این نوع از ترمیم مو باشد.

برای آنکه بدانید پتانسیل مورد نیاز برای ترمیم موی دائمی چه می باشد خوب است که ابتدا مختصری درباره ترمیم مو و انواع آن بدانید.

ترمیم مو به فرایندی گفته می شود که در آن به بخش های خالی سر فردی که به تاسی کلی و یا تاسی موضعی دچار شده است، موهای جدیدی اضافه می گردد.

ممکن است این سوال برای شما نیز ایجاد شده باشد که فرایند ترمیم مو یک فرایند دائمی است یا موقتی؟!

ترمیم مو دائمی برای بانوان

در نواحی تاسی سر فرد انجام می شود. موهای کاشته شده به دلیل آنکه کاملا طبیعی بوده و حالت کاملا زنده دارند.

قابلیت رشد دارند و دائمی می باشند.دائمی بودن بدان معنی می باشد.که در صورت جدا شدن مو از ناحیه کاشته شده مجددا موی جدید در آن ناحیه رشد می یابد.

روش دوم هزینه ترمیم مو برای آن دسته افرادی استفاده می گردد.که از بانک مو خوبی برخوردار نمی باشند.

تاسی بخش عمده ای از سر آنها را شامل شده است یا تنها بخش های از سر به صورت سکه ای تاس یا کم پشت شده است

در چنین شرایطی به دلیل آنکه فرد موهای کافی برای پوشش دادن نواحی خالی سر خود ندارد، متخصصان مجبور هستند که از موهای غیر طبیعی برای پوشش دادن به نواحی خالی سر فرد استفاده نمایند.این موها با روش های مختلفی به سر فرد متصل می گردند.

ترمیم مو دائمی در بیماران

در واقع می توان گفت که ترمیم مو هم می تواند دائمی باشد و هم موقتی و بسته به روش ترمیم مو دائمی مورد استفاده برای فرد، دائمی یا موقتی بودن ترمیم مو تعیین می گردد.

ترمیم مو در حالت کلی با دو روش انجام می گیرد: روش اول برای افرادی استفاده می شود که از بانک موی خوبی برخوردار باشند.

بانک مو به ناحیه ای از سر فرد گفته می شود که موهای آن کاملا سالم و پرپشت هستند و بانک مو معمولا در پس سر فرد قرار دارد.

اگر فرد در نواحی پشت سر خود دچار تاسی نشده باشد و تاسی تنها بخش های کوچکی از سر فرد را در بر گرفته باشد، روش ترمیم مو برای فرد قابل پیاده سازی است.

در این روش فولیکول های مو از بانک موی فرد به صورت نقطه ای و یا رشته ای جدا می گردند.

تعرفه ترمیم مو دائمی جوانان

که حتی در بعضی از روش ها اضافه شدن موها به صورت زیر پوستی می باشد اما این موها قابلیت رشد ندارند و در صورتی که به هر دلیل از سر فرد جدا شوند،

در جای آنها موی جدیدی رشد نمی کند و می توان گفت که این روش سرم مو غیر دائمی و یا موقتی می باشد.

البته متخصصان به دنبال روش هایی هستند که بتوانند با اتفاده از پلاسمای خون فرد، مو را برای افرادی که بانک موی خوبی ندارند نیز اجرا نمایند و به موفقیت هایی نیز در این زمینه دست یافته اند

اما این روش ها همچنان در مرحله آزمایش هستند و قطعی نمی باشند.