موسسه ترمیم مو پدیده جوان بر این باور است که روز به روز روشهای بهتری در دنیا نسبت به زیبا نگاه داشتن افراد ابداع شده که این امر باعث شده تا متخصصین این مجموعه هر روز با تحقیق و کنکاو در مورد روشهای جدید ترمیم مو این بار روشی فوق العاده را که SUPER HRP نامگذاری شده را خدمت مراجعین محترم با درجه اطمینان بالا و صد در صد طبیعی به اجرا در اورد.

ترمیم مو به روشHRP

ترمیم مو به روش

SUPER HRP

در این روش فوق العاده از تکنیکهای جدیدی برای نصب پروتزها روی سر استفاده شده که هم ماندگاری این پروتزها را روی سر افراد بیشتر کرده و هم از طبیعی بودن به قدری ضریب اطمینان بالایی دارد که افراد میتوانند این موها را به هر شکلی فرم داده و حتی بالا بزنند .

HRPترمیم مو

SUPER HRP

خط رویش این پروتزها در این روش به قدری طبیعی بوده که بیننده بر این باور است که این موها از داخل سر شخص رشد کرده و هیچ آثاری از ترمیم بودن موها در افراد دیده نمیشود

عکسهای بالا از فاصله بسیار نزدیک از کف سر و خط رویش این پروتزها گرفته شده تا بینندگان محترم بتوانند طبیعی بودن این پروتزها را روی سر مشاهده کنند.